SAJTEN MED TIDNINGEN SVENSKA LIVSMEDEL!

20 år på livsmedelsmarknaden

Svenska Livsmedel är en oberoende tidning för hela livsmedelsbranschen från jord till bord, från forskning till praktik. Svenska Livsmedel styrs av en vision av en livskraftig och dynamisk livsmedelsbransch.


Tidningen har sedan 1998 speglat och varit med och påverkat branschens utveckling.

Svenska Livsmedel riktar sig till marknadsförare, utvecklare, forskare och beslutsfattare inom branschen och berörda myndigheter. Det innebär att tidningen når företagsledare, marknadschefer, säljchefer, utvecklingsansvariga, miljö- och kvalitetschefer i livsmedelskedjan och livsmedelsförpackningsföretag samt koncernledning i grossistföretagen.

Tidningen når också livsmedelsforskare och ledande personer i livsmedelsanknutna myndigheter. Upplagan är 4.500 ex och tidningen utkommer med sex nummer per år.

Svenska Livsmedel är också informationsbärare åt Livsmedelsakademin samt FoodTec-mässan som arrangeras av och med Svenska Mässan 2019. 

Svenska Livsmedel ges ut av Trade Promotion Förlag AB, som även ger ut tidningen nord emballage, med en djup och bred förankring inom livsmedels- och förpackningsbranschen.